Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 3e kwartaal 2018 Vleuten

• Aanbod op dieptepunt

• Aantal transacties dalen wederom

• Gemiddelde verkoopprijs blijft stijgen

• Aantal zoekers neemt toe

Na een druk 2e kwartaal is het in het 3e kwartaal iets rustiger geweest. Er zijn minder woningen op de markt gekomen en er zijn ook minder woningen verkocht. Een factor van invloed lijkt de zomerperiode te zijn. Veel mensen, zowel verkopers als kopers, waren op vakantie. Het was letterlijk dus wel een hete zomer maar de woningmarkt was wat koeltjes. Wel is het interessant om te zien dat de gemiddelde m2-prijs die betaald wordt ook in de zomerperiode nog steeds is gestegen Ook het aantal mensen die actief op zoek zijn neemt nog steeds toe. Maar eens zien hoe zich dat ontwikkelt richting het einde van dit jaar!

Bekijk hier de volledige rapportage

 

 

 


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 2e kwartaal 2018 Vleuten

• Nog minder woningen beschikbaar

• Transactieaantallen stijgen fors

• Looptijden nu overal korter dan 4 weken

• Nieuwbouw laat nog steeds op zich wachten

Het rustige begin van het 1e kwartaal van 2018 is niet terug te zien in het 2e kwartaal. De markt is weer vol op in beweging met nog steeds weinig aanbod, iets meer transacties en korte looptijden. Het resulteert in soms spectaculaire prijsstijgingen. Onze voorspelling in het vorige kwartaal dat de markt weer meer op stoom zou komen in het 2e kwartaal blijkt te kloppen. Nu is het afwachten of de markt doortrekt en welk effect de vakantieperiode zal hebben. Wij verwachten echter dat het een hete zomer wordt op de woningmarkt!

Bekijk hier de volledige rapportage

 

 

 


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 1e kwartaal 2018 Vleuten

• Aantal transacties historisch laag

• Aanbod keldert

• Aantal potentiële kopers neemt fors toe

• Woningen voor starters straks onbetaalbaar?

De rustige trend op de woningmarkt van het laatste kwartaal van 2017 lijkt zich te hebben voortgezet in het eerste kwartaal van 2018. Er zijn minder transacties geweest en de gemiddelde prijzen zijn licht gedaald. Ook de gemiddelde looptijd is iets toegenomen. Het mindere aantal transacties lijkt een direct gevolg te zijn van het dalende aanbod. Het lijkt dat de woningconsument 2018 wat rustiger is begonnen. Echter met de nog steeds aanwezige zeer grote vraag verwachten wij dat de markt in het 2e kwartaal van 2018 weer wat meer op stoom zal komen.

Bekijk hier de volledige rapportage

 

 

 


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 4e kwartaal 2017 Vleuten

• Aanbod neemt iets toe

• Aantallen transacties blijven enorm

• Prijsstijgingen nog niet ten einde

• Druk op de regio wordt steeds groter

Terugkijkend op een bewogen en hectisch jaar, kunnen wij concluderen dat 2017 een jaar van extremen was voor wat betreft de woningmarkt.

Nog niet eerder kende de regio Utrecht/Amersfoort zo’n schaarste aan beschikbare koopwoningen.
Nog nooit eerder lag het gemiddelde prijsniveau zo hoog en niet eerder wisselden de woningen zo snel van eigenaar als in het voorbije jaar.

Ook het laatste kwartaal van 2017 was bijzonder interessant.

Is het einde van de opstormende woningmarkt dan nog steeds niet in zicht?
Nee, eigenlijk niet.
De relatief gunstige economische situatie en hypotheekrente zullen, in combinatie met het schaarse aanbod en de grote vraag naar koopwoningen ook in 2018 voor hectische taferelen blijven zorgen.

Bekijk hier de volledige rapportage

 

 

 


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 3e kwartaal 2017 Vleuten 

• Aanbod historisch laag

• Druk op de regio neemt verder toe

• Woningen wederom duurder geworden

• Schreeuw om nieuwbouw wordt luider?

De lichte toename van het aantal beschikbare koopwoningen in het vorige kwartaal blijkt uiteindelijk een incident. De voorbije drie maanden kelderde de voorraad naar een historisch dieptepunt. Alle stadsdelen laten wat dit betreft een min of meer vergelijkbaar beeld zien. Overall geldt dat voor de meeste woningtypen de keuze fors afneemt met als dubieuze koploper de categorie tussenwoningen. Hier daalde de voorraad met maar liefst 34%! Alleen de hoeveelheid beschikbare 2^1-kap- en vrijstaande woningen nam iets toe.

Of de koek op is of niet, hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Als het om het aanbod gaat, lijkt ie aardig op. Maar wat betreft de snelheid en prijsontwikkeling zijn we er nog zeker niet. Dit blijkt ook uit de verder dalende krapte-indicator. Wat dit zal brengen voor de nabije toekomst…….één ding is zeker, er is dringend behoefte aan meer aanbod (bestaand en nieuw!

Bekijk hier de volledige rapportage

 

 

 

Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 2e kwartaal 2017 Vleuten 

• Aantallen transacties blijven hoog en komen razendsnel tot stand

• Utrechtse kopers wijken uit naar omliggende dorpen/steden

• Grenzen van prijsstijgingen in zicht?

• Nieuwbouw blijft zeer populair 

De blijvend grote verhuiswens in combinatie met een nog immer beperkt aanbod doet vermoeden dat hier het aankomende kwartaal weinig verandering in zal komen. 

De toename van het aanbod kan  er niet voor zorgen dat de krapte indicator oploopt. Het forse aantal zeer snelle transacties in combinatie  met het hoge prijsniveau zorgen er juist voor dat deze weer een beetje daalt.

Bekijk hier de volledige rapportage