Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 3e kwartaal 2018 Utrecht

• Aanbod op dieptepunt

• Aantal transacties dalen wederom

• Gemiddelde verkoopprijs blijft stijgen

• Aantal zoekers neemt toe

Als je echt, maar dan ook echt heel erg graag in Utrecht-stad wilt wonen, moet je in ieder geval nog steeds over een hoop geduld beschikken. En er zeer snel bijzijn. 30 tot 40 kijkers bij een geliefde woning komt nog steeds voor krijgen wij door van onze makelaars. De krapte-indicator is licht opgelopen, daar zijn de appartementen voor verantwoordelijk. Maar het blijft met 2 nog steeds de markt van de verkopers!

Bekijk hier de volledige rapportage

 

 

 


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 2e kwartaal 2018 Utrecht

• Nog minder woningen beschikbaar

• Transactieaantallen stijgen fors

• Looptijden nu overal korter dan 4 weken

• Nieuwbouw laat nog steeds op zich wachten

Als je echt, maar dan ook echt heel erg graag in Utrecht-stad wilt wonen, moet je in ieder geval over een hoop geduld beschikken. Of over een flinke zak met (eigen) geld. Of het beste is nog beiden. Er is vrijwel niks te koop en wat er op de markt komt is binnen een po.. en een sch... verkocht tegen hele dikke prijzen waardoor de krapte indicator voor de 3e keer in twee jaar op 1.8 uitkomt.

Bekijk hier de volledige rapportage

 

 

 


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 1e kwartaal 2018 Utrecht

• Aantal transacties historisch laag

• Aanbod keldert

• Aantal potentiële kopers neemt fors toe

• Woningen voor starters straks onbetaalbaar?

Vanaf begin januari denderde de trein, zonder adempauze, door. De druk op die “paar” beschikbare woningen bleef gigantisch en transacties kwamen razendsnel tot stand. De lichte stijging van de krapte indicator is hooguit te verklaren door de forse afname van het aantal transacties. Een winterslaap dus niet, maar met vrijwel niets meer op de planken is er straks wellicht tijd voor een flinke voorjaars-tuk. Laten we hopen van niet.

Bekijk hier de volledige rapportage

 

 

 


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 4e kwartaal 2017 Utrecht

• Aanbod neemt iets toe

• Aantallen transacties blijven enorm

• Prijsstijgingen nog niet ten einde

• Druk op de regio wordt steeds groter

Terugkijkend op een bewogen en hectisch jaar, kunnen wij concluderen dat 2017 een jaar van extremen was voor wat betreft de woningmarkt.

Nog niet eerder kende de regio Utrecht/Amersfoort zo’n schaarste aan beschikbare koopwoningen.
Nog nooit eerder lag het gemiddelde prijsniveau zo hoog en niet eerder wisselden de woningen zo snel van eigenaar als in het voorbije jaar.

Ook het laatste kwartaal van 2017 was bijzonder interessant.

Is het einde van de opstormende woningmarkt dan nog steeds niet in zicht?
Nee, eigenlijk niet.
De relatief gunstige economische situatie en hypotheekrente zullen, in combinatie met het schaarse aanbod en de grote vraag naar koopwoningen ook in 2018 voor hectische taferelen blijven zorgen.

Bekijk hier de volledige rapportage

 

 

 


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 3e kwartaal 2017 Utrecht 

• Aanbod historisch laag

• Druk op de regio neemt verder toe

• Woningen wederom duurder geworden

• Schreeuw om nieuwbouw wordt luider?

De lichte toename van het aantal beschikbare koopwoningen in het vorige kwartaal blijkt uiteindelijk een incident. De voorbije drie maanden kelderde de voorraad naar een historisch dieptepunt. Alle stadsdelen laten wat dit betreft een min of meer vergelijkbaar beeld zien. Overall geldt dat voor de meeste woningtypen de keuze fors afneemt met als dubieuze koploper de categorie tussenwoningen. Hier daalde de voorraad met maar liefst 34%! Alleen de hoeveelheid beschikbare 2^1-kap- en vrijstaande woningen nam iets toe.

Of de koek op is of niet, hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Als het om het aanbod gaat, lijkt ie aardig op. Maar wat betreft de snelheid en prijsontwikkeling zijn we er nog zeker niet. Dit blijkt ook uit de verder dalende krapte-indicator. Wat dit zal brengen voor de nabije toekomst…….één ding is zeker, er is dringend behoefte aan meer aanbod (bestaand en nieuw!

Bekijk hier de volledige rapportage

 

 

 

Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 2e kwartaal 2017 Utrecht

• Aantallen transacties blijven hoog en komen razendsnel tot stand

• Utrechtse kopers wijken uit naar omliggende dorpen/steden

• Grenzen van prijsstijgingen in zicht?

• Nieuwbouw blijft zeer populair 

De blijvend grote verhuiswens in combinatie met een nog immer beperkt aanbod doet vermoeden dat hier het aankomende kwartaal weinig verandering in zal komen. 

De toename van het aanbod kan  er niet voor zorgen dat de krapte indicator oploopt. Het forse aantal zeer snelle transacties in combinatie  met het hoge prijsniveau zorgen er juist voor dat deze weer een beetje daalt.

Bekijk hier de volledige rapportage