Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 3e kwartaal 2018 Amersfoort

• Aanbod op dieptepunt

• Aantal transacties dalen wederom

• Gemiddelde verkoopprijs blijft stijgen

• Aantal zoekers neemt toe

De totale druk op de koopwoningmarkt in Amersfoort is het 3de kwartaal hetzelfde als het kwartaal ervoor, echter zien wij wel verschuivingen binnen de woningtypes. Het zal, door de grote afname van het aanbod, bij de tussenwoningen waarschijnlijk de grootste spanning gaan opleveren. Al zien wij dat de vrijstaande woningen ook zeer in trek zijn.

Bekijk hier de volledige rapportage

 

 

 


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 2e kwartaal 2018 Amersfoort

• Nog minder woningen beschikbaar

• Transactieaantallen stijgen fors

• Looptijden nu overal korter dan 4 weken

• Nieuwbouw laat nog steeds op zich wachten

De druk op de koopwoningmarkt in Amersfoort neemt nog steeds toe, zo getuige de verdere daling van de krapte-indicator. Het geringe aanbod in combinatie met een fors aantal zeer snel verkochte woningen zorgt voor een indicator van slechts 2.

Bekijk hier de volledige rapportage

 

 

 


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 1e kwartaal 2018 Amersfoort

• Aantal transacties historisch laag

• Aanbod keldert

• Aantal potentiële kopers neemt fors toe

• Woningen voor starters straks onbetaalbaar?

De lichte stijging van de krapte indicator aan het eind van vorig jaar wordt dit kwartaal volledig teniet gedaan. Hoewel het aantal transacties flink minder was zorgen de flinke prijsstijgingen in combinatie met een enorme schaarste aan beschikbare woningen voor wederom een lagere indicator. Het is maar te hopen dat het op handen zijnde voorjaarskwartaal iets verlichting brengt voor de lichtelijk overspannen woningmarkt in Amersfoort.

Bekijk hier de volledige rapportage

 

 

 


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 4e kwartaal 2017 Amersfoort

• Aanbod neemt iets toe

• Aantallen transacties blijven enorm

• Prijsstijgingen nog niet ten einde

• Druk op de regio wordt steeds groter

Terugkijkend op een bewogen en hectisch jaar, kunnen wij concluderen dat 2017 een jaar van extremen was voor wat betreft de woningmarkt.

Nog niet eerder kende de regio Utrecht/Amersfoort zo’n schaarste aan beschikbare koopwoningen.
Nog nooit eerder lag het gemiddelde prijsniveau zo hoog en niet eerder wisselden de woningen zo snel van eigenaar als in het voorbije jaar.

Ook het laatste kwartaal van 2017 was bijzonder interessant.

Is het einde van de opstormende woningmarkt dan nog steeds niet in zicht?
Nee, eigenlijk niet.
De relatief gunstige economische situatie en hypotheekrente zullen, in combinatie met het schaarse aanbod en de grote vraag naar koopwoningen ook in 2018 voor hectische taferelen blijven zorgen.

Bekijk hier de volledige rapportage

 

 

 


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 3e kwartaal 2017 Amersfoort 

• Aanbod historisch laag

• Druk op de regio neemt verder toe

• Woningen wederom duurder geworden

• Schreeuw om nieuwbouw wordt luider?

De lichte toename van het aantal beschikbare koopwoningen in het vorige kwartaal blijkt uiteindelijk een incident. De voorbije drie maanden kelderde de voorraad naar een historisch dieptepunt. Alle stadsdelen laten wat dit betreft een min of meer vergelijkbaar beeld zien. Overall geldt dat voor de meeste woningtypen de keuze fors afneemt met als dubieuze koploper de categorie tussenwoningen. Hier daalde de voorraad met maar liefst 34%! Alleen de hoeveelheid beschikbare 2^1-kap- en vrijstaande woningen nam iets toe.

Of de koek op is of niet, hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Als het om het aanbod gaat, lijkt ie aardig op. Maar wat betreft de snelheid en prijsontwikkeling zijn we er nog zeker niet. Dit blijkt ook uit de verder dalende krapte-indicator. Wat dit zal brengen voor de nabije toekomst…….één ding is zeker, er is dringend behoefte aan meer aanbod (bestaand en nieuw!

Bekijk hier de volledige rapportage

 

 

 

Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 2e kwartaal 2017 Amersfoort 

• Aantallen transacties blijven hoog en komen razendsnel tot stand

• Utrechtse kopers wijken uit naar omliggende dorpen/steden

• Grenzen van prijsstijgingen in zicht?

• Nieuwbouw blijft zeer populair 

De blijvend grote verhuiswens in combinatie met een nog immer beperkt aanbod doet vermoeden dat hier het aankomende kwartaal weinig verandering in zal komen. 

De toename van het aanbod kan  er niet voor zorgen dat de krapte indicator oploopt. Het forse aantal zeer snelle transacties in combinatie  met het hoge prijsniveau zorgen er juist voor dat deze weer een beetje daalt.

Bekijk hier de volledige rapportage