Plan een bezichtiging

Een bijzonder gezellige plek

Beschrijving

Lees meer
ADRES
Plantijnweg 20 te Culemborg.

ALGEMEEN
Het betreft een zelfstandig bedrijfsgebouw onderverdeeld in bedrijfsruimte op de begane grond en kantoorruimte op de verdieping. Het gebouw is voorzien van nieuwe gevels, puien en overheaddeuren. Het straatwerk is deels uitgevoerd middels stelconplaten (achterzijde en zijkant) en aan de voorzijde met straatklinkers voorzien van parkeervakken.

LIGGING C.Q. BEREIKBAARHEID
Door de ligging van Culemborg aan de A2 en tussen de A15 en A27 is de locatie van dit bedrijfspand uitstekend te noemen. Het complex is gelegen op bedrijventerrein “Pavijen”, een naar regionale maatstaven royaal bedrijventerrein met een landelijk karakter mede doordat bedrijven als Aldi en Centraal Boekhuis op het terrein zijn gevestigd. De bereikbaarheid is prima te noemen. Het terrein ligt direct ontsloten aan de rijksweg A2 (Amsterdam-Maastricht). Vanaf deze rijksweg is het object met de auto in enkele minuten te bereiken.

OPPERVLAKTE
Het voor verkoop en/of verhuur beschikbare vloeroppervlak bedraagt totaal circa 2.280 m², onder te verdelen als volgt:
• Ca. 2.260 m² b.v.o. bedrijfsruimte op de begane grond;
• Ca. 320 m² b.v.o. op de verdieping ten behoeve van kantoorgebruik.

Het is mogelijk om een gedeelte van dit metrage te huren / kopen, te weten:
• Ca. 1.130 m² b.v.o. bedrijfsruimte op de begane grond;
• Ca. 160 m² b.v.o. op de verdieping ten behoeve van kantoorgebruik.

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

RENOVATIEJAAR
Gerenoveerd in 2013.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente : Culemborg
Sectie : N
Nummer : 3450 A1 t/m A12 (voorheen nummer 178)
Kadastrale perceelgrootte: 34 are en 65 centiare
Zakelijk recht: Eigendom

Ieder appartements-indexnummer heeft 1/12e aandeel in de gemeenschap.

BESTEMMING
Vigerend bestemmingsplan “Bedrijventerrein Pavijen I t/m IV”, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 12 februari 2009. Het perceel heeft de bestemming Bedrijf - 2.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt opgeleverd in de huidige gebruikte, bouwkundige en technische en milieukundige staat, met tenminste de navolgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte:
• meterkast voorzien van gas-, water- en elektrameter en een ISRA punt;
• vloerbelasting bedrijfsruimte ca. 2.000 kg/m²;
• krachtstroom en elektra aansluitingen;
• elektrisch bedienbare overheaddeur*;
• binnenwanden van geïsoleerde sandwichpanelen*;
• afgeschilderde houten trap*;
• toiletruimte voorzien van betegelde wanden, vloer en zwevend toilet*;
• keukenblok voorzien van close in boiler*;
• heater*;
• Tl-lijnverlichting;
• brandpreventieve middelen (brandslanghaspel);
• buitenverlichting.

Kantoorruimte:
• systeemplafond voorzien van inbouw verlichtingsarmaturen*;
• aluminium kozijnen voorzien van dubbel glas;
• deels te openen ramen;
• vloerbedekking*;
• CV installatie met radiatoren*;
• kabelgoot voorzien van elektra*.

* = uitsluitend in de afgebouwde showroomunit aanwezig

De overige ruimte wordt opgeleverd in de huidige staat.

PARKEREN (KEUZE MAKEN)
Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein aanwezig.

KOOPPRIJS
• bij verkoop van het object in zijn geheel € 1.435.000,-- k.k.
• bij verkoop van de helft van het object € 719.000,-- k.k.

Partijen zullen opteren voor een met omzetbelasting belaste levering. Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. koopovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde belasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper.

HUURPRIJS
• bij verhuur van het object in zijn geheel € 80.000,-- per jaar exclusief B.T.W.
• bij verhuur van de helft van het object € 45.000,-- per jaar exclusief B.T.W.

HUURVOORWAARDEN
• Huurtermijn van 5 (vijf) jaar met een verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar. Kortere huurperioden zijn bespreekbaar.
• Opzegtermijn uiterlijk 12 (twaalf) maanden voor het aflopen van een huurtermijn.
• Huurprijsindexering jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
• Zekerheidsstelling d.m.v. bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.
• Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel volledig wordt gecompenseerd.
• Huurovereenkomst gebaseerd op het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 januari 2015. Van deze overeenkomst maken deel uit de bijhorende “Algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW”, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 17 februari 2015 en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt leeg en ontruimd geleverd, vrij van huur en gebruik, met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering.

MILIEU
Het is de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het beoogde gebruik, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper niet bekend dat er (bouw-)materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

NOTARISKANTOOR
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

KOOPOVEREENKOMST
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

AANVAARDING
In overleg.
Plan een bezichtiging

Een betere kijk op je plek

Plattegronden

Geen plattegronden beschikbaar.

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 1.435.000,- k.k.
Prijs € 80.000,- per jaar
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Bedrijfshal
Eveneens Kantoor
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 3.465 m²
Bruto vloeroppervlakte 2.260 m²

De buurt waar Plantijnweg 20, 4104 BB Culemborg zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht

030 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Recent bekeken