Plan een bezichtiging

Een bijzonder gezellige plek

Beschrijving

Lees meer
ADRES
De Liesbosch 28 Nieuwegein.

ALGEMEEN
Moderne kleinschalige bedrijfshal met representatief kantoor op de 1e verdieping.

LIGGING C.Q. BEREIKBAARHEID
Gelegen op bedrijventerrein “De Liesbosch”, Laagraven te Nieuwegein. Goed bereikbaar via de snelwegen A2 – A12 en met openbaar vervoer via Centraal Station Utrecht.

OPPERVLAKTE
Het voor verkoop beschikbare vloeroppervlak bedraagt totaal circa 168 m² bedrijfs-/kantoorruimte, onderdeel uitmakend van een groter geheel, onderverdeeld in:
• Ca. 82 m² bedrijfsruimte op de begane grond;
• Ca. 86 m² kantoor-/bedrijfsruimte ruimte, verdieping.

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

BOUWJAAR
2001.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente : Jutphaas
Sectie : E
Nummer : 2633
Kadastrale perceelgrootte : 1 are 22 centiare
Zakelijk recht : eigendom

BESTEMMING
Bedrijfs-/kantoorruimte.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt opgeleverd in de huidige gebruikte, bouwkundige en technische en milieukundige staat, met tenminste de navolgende voorzieningen:
Algemeen
• representatieve entree met loopdeur en gang
• intercom/deuropener;
• cv-installatie met jonge ketel (Nefit Topline) en radiatoren;
• brandpreventie apparatuur;
• meterkast met voorzien van zelfstandige elektra / gas / watermeter;
• airco-installatie;
• 4 daklichtkoepels.

Bedrijfsruimte begane grond
• 1 handbedienbare overheaddeur
• TL-lijnverlichting;
• vrije hoogte circa 4.00 meter;
• toiletruimte met zwevend closet.
• monoliet afgewerkte betonvloer

Bedrijfs-/kantoorruimte 1e verdieping
• 2 aparte vertrekruimtes gescheiden met dubbele deur;
• systeemplafond voorzien van deels inbouw en deels opbouw verlichtingsarmaturen;
• pantry voorzien van onder- en bovenkasten;
• technische ruimte;
• bestaande scheidingswanden systeemwanden met tussendeuren;
• wandafwerking deels middels spuitwerk;
• diverse dubbele wandcontactdozen (230V);
• gedeeltelijk te openen valramen voorzien van dubbele beglazing;
• bestaande vloerbedekking.

Buitenterrein
• klinkerbestrating.

PARKEREN (KEUZE MAKEN)
2 parkeerplaatsen op eigen terrein en vrij parkeren in de directe omgeving.

KOOPPRIJS
€ 149.500,-- kosten koper. Partijen zullen opteren voor een met omzetbelasting belaste levering.
Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. koopovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde belasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper.

SERVICEKOSTEN
€ 50,75 per maand exclusief BTW, voortvloeiende vanuit de Vereniging van Eigenaren.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.
?
AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt leeg en ontruimd geleverd, vrij van huur en gebruik, in de huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering.

MILIEU
Het is de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het beoogde gebruik, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper niet bekend dat er (bouw-)materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

NOTARISKANTOOR
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

KOOPOVEREENKOMST
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgeno-men. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

AANVAARDING
In overleg.

Een betere kijk op je plek

Plattegronden

Geen plattegronden beschikbaar.

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 149.500,- k.k.
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Bedrijfshal, kantoor, bog overig
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 122 m²
Bruto vloeroppervlakte 82 m²
Locatie
Ligging Bedrijventerrein

De buurt waar De Liesbosch 28, 3439 LC Nieuwegein zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht

030 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Recent bekeken