window.dataLayer = window.dataLayer || []; {% endif %}
Plan een bezichtiging

Geen plek zoals hier

Beschrijving

Lees meer
WAAROM TER AASE ZUWE 6 EN 6A VOOR U DE IDEALE PLEK IS
1. Centraal en landelijk gelegen
2. Vrij uitzicht over groen en water
3. Royale kavel van circa 1,25 ha
4. Extra bouwkavelmogelijkheden (in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling)
5. Transformatie naar wonen

BEZICHTIGING MET KIJKDAGEN (*)
• 16 maart 2022 vanaf 14.30 uur tot 17.30 uur;
• 23 maart 2022 vanaf 14.30 uur tot 17.30 uur;
• 6 april 2022 vanaf 14.30 uur tot 17.30 uur.

(*) Volgens de meest recente informatie inzake de COVID overheidsmaatregelen is het weer toegestaan om in een groter verband tegelijkertijd de te verkopen locatie met opstallen te bezoeken waarbij echter een ieder de door de overheid voor maart 2022 geadviseerde preventie wel in acht dient te nemen. Geïnteresseerden kunnen derhalve zonder afspraak op bovenvermelde data en tijdstippen op deze locatie voor een bezichtiging terecht. Het is een ieders eigen verantwoordelijkheid om zich aan deze geadviseerde overheidspreventie te houden.

Het kan zijn, dat er ten tijde van de bezichtiging geen mogelijkheid is om uw vragen te beantwoorden waartoe aan u in een later stadium gedurende de maanden maart en april 2022 schriftelijk alsnog de gelegenheid zal worden gegeven.

De percelen worden verkocht door middel van een openbare verkoop per inschrijving. De
inschrijving sluit 29 april om 17.00 uur bij notariskantoor Van Benthem & Keulen te Utrecht.

Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure, inschrijvingsvoorwaarden
en overige informatie over de kavels zijn verder in deze brochure te lezen.

ADRES
Ter Aase Zuwe 6 en 6A (3626 AR) te Nieuwer Ter Aa.

ALGEMEEN
Het dorp Nieuwer Ter Aa ligt in de provincie Utrecht, regio Vechtstreek, gemeente Stichtse Vecht. Tot en met 1963 deels buurtschap Oud Aa en deels gemeente Loenersloot, in 1964 gewijzigd in gemeente Breukelen en in 2011 in gemeente Stichtse Vecht. Onder het dorp valt ook het buurtschap Oukoop. Vernoemd naar de ligging aan de rivier de Aa, het verlengde van de Cromme Angstel. De toevoeging Nieuw kennelijk ter onderscheiding van een naburig ouder Ter Aa, dat thans Oud Aa genoemd wordt.

OMSCHRIJVING MET PRIVAATRECHTELIJKE ASPECTEN
De locatie is landelijk gelegen in Nieuwer Ter Aa in het buurtschap Polder Oukoop op fietsafstand van het centrum van Nieuwer ter Aa op slechts 6 minuten rijden van de uitvalswegen. Het betreft hier een voormalig agrarisch bedrijfserf met een 2/1 kap woonboerderij met zowel voor- alsmede achterwoning, ligboxenstal, werktuigenberging, garage/melkstal, (sleuf) silo’s, mestopslagruimte, erf met verhard terrein, tuin/(voormalig) akkerland/grasweide en overige aanhorigheden.

Kadastraal bekend als:

Kavels met voor- en achterhuis
Gemeente Breukelen, sectie K;
Nummers 677 en 577;
Kavelgrootte 7 are en 93 centiare (793 m²) respectievelijk 5 are en 18 centiare (518 m²);
Herinrichtingsrente € 37,22 (eindjaar 2019) respectievelijk 24,31 (eindjaar 2019).

Percelen met 2 extra bouwkavelmogelijkheden
Gemeente Breukelen, sectie K;
Nummers 678 en 809;
Kavelgrootte 2 are en 64 centiare (264 m²) en 1 hectare, 8 are en 30 centiare (10.830 m²);
Herinrichtingsrente € 12,39 (eindjaar 2019) respectievelijk 508,29 (eindjaar 2019).

De kadastrale percelen zijn eigendom van de Provincie Utrecht gevestigd aan de Archimedeslaan 6 te Utrecht (3584 BA).

INDELING / AFWERKING

Woonhuis nummer 6 (voorzijde)
Het traditioneel gebouwde voorhuis stamt uit 1999, gebouwd op palen met spouwmuren voorzien van houten kozijnen met thermopane beglazing en deels met raamluiken, beton vloeren en zadelkap met wolfseinden gedekt met riet (in 2010 vernieuwd) voorzien van 2 dakkapellen. Aanwezigheid van centrale verwarming aangesloten op een combi-ketel en verdeeld met vloerwarming. Alle nutsvoorzieningen aanwezig zoals, elektra, aardgas, water en riool. Gebruiksoppervlakte circa 168 m² met een inhoud van circa 645 m³.

Begane grond
Hal met toegang naar kelder (stahoogte/ 3.00m1 x 5.00 m1) en trapopgang, badkamer met ligbad, douchecabine en wastafel, slaapkamer, keuken, bijkeuken met inbouwkast, aansluiting wasmachine met wastafel, woonkamer met gashaard.
1ste Verdieping
Overloop, 4 slaapkamers met een luik en vlizotrap.
2de Verdieping
Zolder.
Woonhuis nummer 6a (achterzijde)
Het traditioneel gebouwde achterhuis uit 1999 is gefundeerd op palen en opgetrokken met spouwmuren en houten kozijnen voorzien thermopane beglazing deels voorzien van raamluiken. De vloeren zijn van beton met een zadelkap voorzien van wolfseinden en rieten kap (vernieuwd in 2010). De woning wordt verwarmd met een centrale verwarming aangesloten op een combi-ketel met vloerverwarming. Voorzien van alle nutsvoorzieningen zoals elektra, aardgas, water en riool. Gebruiksoppervlakte circa 160 m² met een inhoud van circa 668 m³.
Begane grond
Bijkeuken met aansluiting wasmachine, kantoorruimte, woonkeuken met inbouwapparatuur, woonkamer met openslaande deuren, badkamer met douchecabine en wastafel, hal en trapopgang.
1ste Verdieping
Overloop/vide, badkamer met douche, ligbad met wastafel, 4 slaapkamers met inbouwkasten en luik met vlizotrap.
2de Verdieping
Zolder
Algemeen afwerkingsniveau en onderhoudssituatie van de voor- en voorwoning is goed.

Ligboxenstal
Gebouwd rond 1986 en uitgebreid in meerdere fasen. Zijvleugel uit 1986, bovenbouw uit 2009 en deel achterzijde uit 1997 respectievelijk staldeel uit 2011. Gefundeerd op palen met gestorte beton vloer respectievelijk beton rooster vloeren. Verder opgetrokken met stalen spanten voorzien van houten gordingen. Muren van halfopen spouwmuren met windbreekgaas. Topgevels van stalen damwandprofielen, buitenblad van metselwerk en binnenblad van gasbetonbokken. Kap gedekt middels asbesthoudende dakplaten met lichtplaten en aan onderzijde geïsoleerd middels isolatieplaten. De stal is verder ingericht met zwevende boxen, kniebomen, koematrassen, zelfsluitend voerhek en een Manus melkstal (1980) met handmatig krachtvoersyteem. Voorste helft met een 2 +1 opstelling terwijl de achterste helft een 1 + 0 opstelling heeft met daarnaast een aparte ruimte voor het jongvee. De zijvleugel is ingericht voor het stallen van jongvee in een U-opstelling. Dit gedeelte is uitgevoerd met zwevende boxen en een zweeds voerhek. Mestopslag circa 1580 m³. Capaciteit 130 GVE en 66 JVE.

Oppervlakte verdeeld als :
• Basisgedeelte 26,94 m x 15,46 m;
• Aanbouw 29,60 m x 5,60 m respectievelijk 5,60 m x 1.87 m;
• Aanbouw (U-opstelling) 22,90 m x 14,20 m;
• Jongvee gedeelte 25,50 m x 17,70 m.

Werktuigenberging
Gebouwd rond 1992 met een in 2011 vervangen kap en nieuwe roldeur. Gefundeerd op palen met stenen muren en stalen damwandprofielen respectievelijk prefab betonpanelen met stalen damwandprofielen. De constructie bestaat uit stalen spanten en houten gordingen. De berging is uitgerust met een beton vloer voorzien van een kap gedekt met golfplaten en lichtplaten. De berging is verdeeld in 2 gedeelten te weten een machineberging en garage / werkplaats.

Garage/ (voormalige) Melkstal
De garage is opgetrokken uit steen voorzien van een beton vloer gedekt met golfplaten aan de voorzijde voorzien van 2 kantel garage deuren. De staat van onderhoud is redelijk.

Overige voorzieningen
Het gehele erf is gefundeerd op palen en voorzien van 850 m² verharding bestaande uit betonplaten en asfalt. Daarnaast zijn de overige opstallen:

• 2 sleufsilo’s van 8,50 m x 33,00 m x 1,50 m (circa 280 m²);
• 1 sleufsilo van 8,50 m x 31,00 m x 1,75 m (circa 200 m²);
• 1 sleufsilo van 4,50 m x 12,00 m x 1,50 m (circa 54 m²);
• Vast mestopslag van 30 m²;
• 3 krachtvoersilo’s van 4,50 tot 5 ton;
• 1 kunstmestsilo van 10 ton.

Voor een exacte opgave van de vloeroppervlakte wordt in deze verwezen naar de meetstaat BBMI/NEN 2580 zoals opgesteld door Object & Co d.d. 27 oktober 2021 met nummer OC-2021-85207.

PARKEERGELEGENHEID
Op het eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.

BOUWJAAR
Het woonhuis is gebouwd in 1999. De overige opstallen zijn gebouwd en uitgebreid in meerdere fasen tussen 1986 en 2011.

BESTEMMING EN GEBRUIK
De woning is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied West’, geconsolideerd op 15 juli 2019. Daarnaast is het voorbereidingsbesluit “Verklaring voorbereiding provinciale ruimtelijke verordening geitenhouderijen provincie Utrecht” vastgesteld op 10 juni 2018 van toepassing. De enkelbestemming is “Agrarisch met waarden - Landschapswaarden” en de dubbelbestemming “Waarde - Archeologie 4” en een bouwvlak over het gehele perceel. Enkel de voorzijde van het perceel is aangewezen met de dubbelbestemming “Waarde - Archeologie 2” en alleen het woonhuis is aangewezen met de bouwaanduiding “karakteristiek” en maatvoering “maximaal aantal wooneenheden 2”.

De bestemmingsbeschrijving is “Agrarisch met waarden – Landschapswaarden” waarbij het bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning kan afwijken van de bestemmingsomschrijving voor het realiseren van o.a. een paardenbak, een 2de bedrijfswoning en/of een zwembad.

Alle voorzieningen en de voormalig agrarische bebouwing worden niet meer gebruikt waarbij enkel het dubbele woonhuis (tijdelijk) gebruikt/bewoond wordt.

Specifieke bijzonderheden:
B & W kunnen op grond van artikel 3.6 van de Wet Ruimtelijke Ordening de binnen de bestemming “Agrarisch met waarden – Landschapswaarden” met een bouwvlak aangegeven gronden wijzigen in de bestemming “Wonen” en eventueel specifieke vormen van wonen – voormalig agrarisch bedrijf, uitsluitend indien voortzetting van het betreffende agrarische bedrijf redelijkerwijs niet meer mogelijk is en strekt ertoe verpaupering door leegstand tegen te gaan dan wel de voor dit gebied karakteristieke elementen alsmede de van oudsher bekende boerderijvorm te behouden onder de voorwaarden, dat:

• De gebruikersmogelijkheden van aangrenzende gronden en bebouwing niet onevenredig worden aangetast;
• Op gronden die door toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bestemming “Wonen” hebben gekregen is het bepaalde in artikel 20 van overeenkomstige toepassing met dien- verstande, dat in afwijking van de tot het hoofdgebouw behorende aangebouwde bedrijfsruimte ook als woning mag worden verbouwd en gebruikt;
• De te beschermen waarden van de gronden niet onevenredig worden aangetast;
• Eventuele bijbehorende gronden die geen erffunctie hebben beschikbaar blijven of komen voor de grondgebonden functies landbouw of natuur overeenkomstig de functie van het betrokken gebied;
• Er wordt aangetoond, dat voldaan kan worden aan de eisen van de milieuwetgeving en er geen nadelige gevolgen zijn voor de in de omgeving aanwezige waarden.

B & W kunnen op grond van artikel 3.6 van de Wet Ruimtelijke Ordening de binnen de bestemming “Agrarisch met waarden - Landschapswaarden” gelegen gronden wijzigen naar de bestemming Natuur ten behoeve van bos - en natuurontwikkeling of het verplaatsen van houtopstanden onder de voorwaarde, dat wijziging plaatsvindt met inachtneming van het provinciaal beleid inzake bos- en natuurcompensatie en de Boswet.

De bestemming van de percelen met opstallen zal van “agrarisch” gewijzigd moeten worden naar de bestemming “wonen”. Koper dient daar zelf een wijzigingsverzoek voor in te dienen. Gezien de ligging ten opzichte van omliggende agrarische bedrijfslocaties (meer dan 50 meter afstand) is er geen belemmering om de bestemming aan te passen. Op basis van de bestemmingsplanregels zijn hier mogelijkheden toe zijnde:

• Gebruik als grondgebonden agrarisch bedrijf alsmede recreatief medegebruik;
• Wonen (wijziging bestemming);
• Na sloop van minimaal 1.000 m² bedrijfsbebouwing is er de mogelijkheid voor realisatie van 1 extra woning en bij sloop van meer dan 2000 m2 kunnen er wellicht in overleg met de gemeente 2 extra woningen worden gerealiseerd;
• Kleinschalige (bedrijfs-) activiteiten waarbij 50% van de bebouwing gesloopt wordt.

Uit vooroverleg met Provincie en Gemeente lijkt het haalbaar om de huidige 2/1 kap voor - en achter woning samen te voegen tot 1 woonboerderij en dat na sloop van de bedrijfsbebouwing er een extra woning(en) mogelijk zijn. Verkoper heeft besloten (nog) geen principeverzoek in te dienen voor het doorlopen van dit planologisch traject. Uitgangspunt is, dat koper dit zelfstandig voor eigen rekening en risico dient uit te voeren.

Mocht koper het bestemmingsplanwijzigingsverzoek naar de functie Wonen niet indienen dan zullen er in ieder geval geen NB-wet vergunningsplichtige activiteiten worden toegestaan.

Op de onder vermelde kaart is schetsmatig een toekomstige mogelijke bebouwingssituatie van de nieuw te realiseren woning(en) aangegeven.

Deze inrichtingsschets is vrijblijvend, onder voorbehoud van rechten en slechts indicatief om de extra bebouwingsmogelijkheden voor 1 of 2 woonhuizen aan te geven.

Voor een uitgebreide toelichting wordt in deze verwezen naar het bijgevoegde uittreksel van het bestemmingsplan. Het perceel betreft een voormalig agrarisch bedrijfserf met een dubbele bedrijfswoning, ligboxenstal, werktuigenberging, garage, kuilplaten en erfverharding.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het verkochte zal aan koper worden geleverd in de staat waarin het zich op de overdrachtsdatum bevindt (opleveringsniveau) met alle bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken en met het daadwerkelijke gebruik ervan op dat moment. De koelkast in de keuken is van de huidige huurder en zal derhalve niet achterblijven in de woning.

Indien de hiervoor eerder vermelde grootte van het verkochte of de verdere omschrijving daarvan niet juist of niet volledig is ontleent verkoper noch koper daaraan rechten.

MINIMALE INSCHRIJFKOOPSOM/ BIJKOMENDE KOSTEN
De minimale inschrijfkoopsom bedraagt € 1.395.000,-- k.k. (zegge: eenmiljoendriehonderdvijfen negentig duizend euro).

De transactie koopsom is kosten koper echter exclusief notariskosten voor de opmaak van de koopovereenkomst en de akte van levering die voor rekening van verkoper zullen komen.

VERKOOPPROCEDURE
Inschrijfformulier en procedure conform voorschriften en richtlijnen Provincie Utrecht.

Data
Uiterste datum voor het stellen schriftelijke vragen c.q. opmerkingen: 22 april 2022
Uiterste inschrijvingstermijn van de biedingen: 29 april 2022
Streefdatum afronding beoordeling van de biedingen: 20 mei 2022
Versturen gunning c.q. afwijzingen: 27 mei 2022
Uiterlijke juridische overdrachtsdatum: 30 juni 2022
Plan een bezichtiging

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 1.395.000,- k.k.
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Woonhuis, woonboerderij, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 12.405 m²
Gebruiksoppervlakte wonen 337 m²
Inhoud 850 m³
Indeling
Aantal bouwlagen 3 (en 1 kelder)
Aantal kamers 11 (waarvan 5 slaapkamers)
Locatie
Ligging Platteland
Energieverbruik
Energielabel A
Uitrusting
Tuin aanwezig Ja

De buurt waar Ter Aase Zuwe 6A, 3626 AR Nieuwer Ter Aa zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Makelaars Utrecht B.V.

030 - 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op