Plan een bezichtiging

Een bijzonder gezellige plek

Beschrijving

Lees meer
TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

KIJKDAGEN
• Dinsdag 24 oktober 2017, tussen 15.00 uur en 17.30 uur.
• Donderdag 2 november 2017, tussen 09.00 uur en 11.30 uur

Indien u langs wilt komen tijdens één van de kijkdagen verzoeken wij u vriendelijk dit per telefoon (030-2331116) of email (bedrijven@brecheisen.nl) aan ons door te geven.

ALGEMEEN
Het betreft een grachtenpand met werfkelder en tuin op een prominente locatie aan de Oudegracht in de historische binnenstad van Utrecht. Aan de lommerrijke Oudegracht staan historische klassieke gebouwen. Het pand bestaat uit 5 bouwlagen inclusief werfkelder. De omgeving kenmerkt zich door de dynamiek van horeca en winkels in de Utrechtse binnenstad.
De Oudegracht kronkelt door de binnenstad. Wie hem wandelend of in een rondvaartboot volgt, krijgt een indruk van het prachtige oude stadshart. Via trappen zijn de kades bereikbaar, waar diverse terrasjes, cafés en eethuizen zijn.

LIGGING C.Q. BEREIKBAARHEID
Per auto
Met het eigen vervoer is het pand redelijk te bereiken. Via de Venuslaan en de Rubenslaan is het pand aangesloten op de Waterlinieweg, van waaruit de A12, A28, A2 en A27 eenvoudig te bereiken zijn.

Per OV
Dankzij de ligging in de binnenstad van Utrecht is het pand goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Utrecht CS ligt op circa 15 minuten loopafstand.

OPPERVLAKTE
Het voor verkoop beschikbare bruto vloeroppervlak bedraagt totaal circa 1.770,40 m² b.v.o., onderverdeeld in:
• (werf)Kelder ca. 459,10 m²
• Begane grond ca. 460,20 m²
• 1e verdieping ca. 356,90 m²
• 2e verdieping ca. 317,10 m²
• 3e verdieping ca. 177,10 m²

Het object is ingemeten conform NEN2580 door Object & Co.

De m³ zijn geschat.

KADASTRALE GEGEVENS
Adres : Oudegracht 172 + 176 Utrecht
Gemeente : Utrecht
Sectie : B
Nummers : 4187
Kadastrale perceelgrootte : 6 are 47 centiare
Zakelijk recht : eigendom belast met erfpacht
erfpacht voor onbepaalde tijd, eeuwigdurend afgekocht, erfpachtvoorwaarden AV1989

BESTEMMING
Het bestemmingsplan “Binnenstad” is van toepassing. Op grond van artikel 9 van de bij dat plan behorende voorschriften is de bestemming van het perceel “Gemengd 1”. Verder heeft het perceel de aanduiding “Cultuur en Ontspanning – 1”.

De voor “Gemengd-1” aangewezen gronden zijn op grond van artikel 9.1 onder a bestemd op de begane grond voor: detailhandel, publieksgerichte dienstverlening, ateliers en bedrijven. Voor de verdiepingen: wonen.

AANVAARDING / OPLEVERINGSNIVEAU
De object wordt geleverd en zal door koper worden aanvaard in de feitelijke toestand waarin het zich thans bevindt “as-is” in de juridische, huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat, zonder enige garanties, met alle daarbij behorende rechten een aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, afzonderlijke of zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste akte van eigendomsoverdracht en/of voor hem kenbaar zijn uit feitelijke situaties en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

PARKEREN
Parkeren langs de openbare weg (betaald parkeren middels vergunningensysteem). De dichtstbijzijnde parkeergarage “Springweg” is gelegen op loopafstand.

KOOPPRIJS
De minimale inschrijfkoopsom bedraagt € 3.000.000,- kosten koper (exclusief kosten, rechten en belastingen).

De notariële kosten ter zake van de koopovereenkomst zijn voor rekening van verkoper. De notariële kosten ter zake van de levering en overdracht van het object zijn voor rekening van koper (waaronder akte van levering, kadastraal recht en verschuldigde belastingen waaronder de overdrachtsbelasting).

De inschrijving dient ingeleverd te zijn bij het notariskantoor uiterlijk op 15 november 2017, 17.00 uur.

GUNNING
Binnen één (1) week na inleveringsdatum van een bieding streeft verkoper er naar om tot gunning over te gaan.

VERKOOPPROCEDURE
Inschrijfformulier en procedure conform voorschriften en richtlijnen opgesteld door het notariaat van Van Benthem & Keulen N.V.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de object niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

AANVAARDING/LEVERING
De object wordt geleverd en zal door koper worden aanvaard in de feitelijke toestand waarin het zich thans bevindt “as-is” in de juridische, huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat, zonder enige garanties, met alle daarbij behorende rechten een aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, afzonderlijke of zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste akte van eigendomsoverdracht en/of voor hem kenbaar zijn uit feitelijke situaties en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

BOUWKUNDIG ONDERZOEK
Koper is bekend met en aanvaardt nadrukkelijk de uitkomsten van het bouwkundig onderzoek d.d. 13-09-2017 met projectnummer 17.025 verricht door VBA Verhoef Bouwkundig Adviesbureau en Architectuur. Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bouwkundige toestand van de object en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

MILIEU / ASBEST
Koper is bekend met en aanvaardt nadrukkelijk de uitkomst van het verkennend bodemonderzoek d.d. 28 september 2017 met rapportnummer P1700229 verricht door Hopman en Peters en de asbestinventarisatie d.d. 31 augustus 2017 met projectnummer KLA-2017-4554 verricht door Klaver Asbestinventarisaties B.V.
Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de object in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

NOTARISKANTOOR
Van Benthem & Keulen, advocaten en notariaat N.V., gevestigd aan Archimedeslaan 61, (3584 BA) Utrecht, telefoonnummer + 31 30 259 59 59 en mailadres info@vbk.nl.

LEVERINGSAKTE/KOOPOVEREENKOMST
Op basis van de koopovereenkomst opgesteld door Van Benthem & Keulen, advocaten en notariaat N.V.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper is verplicht, binnen tien (10) dagen, nadat de Koper de mededeling van de Notaris heeft ontvangen dat aan hem is gegund, tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtin-gen uit hoofde van de Koopovereenkomst een waarborgsom gelijk aan tien procent (10%) van de Koopsom te storten op de Kwaliteitsrekening van het notariskantoor.

BIJZONDERHEDEN
Deze objectinformatie is geheel vrijblijvend en mag niet worden beschouwd als een aanbie-ding of offerte en wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder c.q. verkoper. Aan de in deze brochure vermelde teksten, tekeningen en opgegeven metrages kunnen geen rechten worden ontleend. Ten aanzien van de juistheid van de door ons samengestelde gegevens ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. In het geval dat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op uitkering geeft, is aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt. Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en afkomstig uit ons inziens betrouwbare bron.

BESCHEIDEN
De navolgende bescheiden zijn in te zien via een online dataroom. Toegang tot deze dataroom kunt u verkrijgen door een email te sturen naar bedrijven@brecheisen.nl of telefonisch contact met ons op te nemen (030-2331116).
• AV 1989;
• fotorapportage;
• kadastraal uittreksel en kaart;
• eigendomsbewijs;
• verkennend bodemonderzoek;
• asbestinventarisatie;
• energielabel B;
• verklaring bestemming en gebruik;
• NEN2580 meetrapport;
• bouwkundig onderzoek;
• koopovereenkomst;
• inschrijfformulier;
• inschrijfprocedure;
• erfpachtvoorwaarden.

Plattegronden

Geen plattegronden beschikbaar.

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Koopsom € 3.000.000,- k.k.
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Woonhuis, grachtenpand, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 647 m²
Gebruiksoppervlakte wonen 851 m²
Inhoud 5.310 m³
Indeling
Aantal bouwlagen 4 (en 1 kelder)
Aantal kamers 4
Locatie
Ligging In centrum
Energieverbruik
Energielabel B
Uitrusting
Tuin aanwezig Ja

De buurt waar Oudegracht 176, 3511 NP Utrecht zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Makelaars Utrecht B.V.

030 - 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Recent bekeken