Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 3e kwartaal 2021 Utrecht

• Aantal woningzoekers neemt weer toe

• Aanbod stijgt voorzichtig

• Aantal transacties neemt af

• Prijzen in stad stijgen minder hard dan buitengebied

In de regio Utrecht ging het qua prijs iets harder dan in Utrecht Stad. De regio steeg met 3% tegen 1% in de Stad. Net als in de Stad daalt het aanbod ligt. Men trok de wereld in vanuit de Stad om überhaupt een huis te bemachtigen of zich qua woonbeleving te verbeteren. Hier heeft het thuiswerken ook zijn invloed. Die extra kamer is toch wel erg handig! Men verkiest nog wel eerst de Stad, maar door gebrek aan beter, trekt men de regio in. Toch is men wel kritischer dit kwartaal. In de gehele regio zie je een forse daling van het aantal transacties.

Bekijk hier de volledige rapportage

Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 2e kwartaal 2021 Utrecht

• Ongekende prijsstijgingen

• Flink minder zoekers in de markt

• Einde schaarste nog lang niet in zicht

• Looptijden nog nooit zo kort geweest

De woningmarkt lijkt op dit moment sterk op het chaotische verkeer van Bangkok. Je neemt door de hectiek een verkeerde afslag en komt op locaties uit waar je bedoeling niet lag. De prijsindex van koopwoningen is het afgelopen kwartaal c.q. jaar het hardst gestegen in bijna 20 jaar. In euro’s uitgedrukt zijn de prijsstijgingen van de voorbije maanden waarschijnlijk de grootste in de historie van de Nederlandse koopwoningmarkt. In een jaar tijd steeg de prijs met gemiddeld zo’n € 70.000,-. Is dit ook meteen de reden dat we de Corona crisis niet voelen?

Bekijk hier de volledige rapportage

Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 1e kwartaal 2021

• Einde prijsstijging nog niet in zicht

• Aanbod neemt verder af

• Woningzoekers verleggen steeds meer hun grenzen

• Meer nieuwbouw doorstroming nodig

Kijk: Voor je ligt de 72ste uitgave van de woningmarktrapportage van Brecheisen Makelaars B.V. In jaren omgerekend is dit het 18de jaar dat Brecheisen de woningmarktrapportage verzorgd.

Bekijk hier de volledige rapportage

Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 4e kwartaal 2020

• Nog nooit zo weinig woning aanbod

• Verhitte woningmarkt blijft

• Run op woningen met extra thuiswerkplek

• Nieuwbouwaanbod ook zeer beperkt

Kijk: voor je ligt dé woningmarktrapportage voor Utrecht, Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn en Vleuten/De Meern.. Waar wij, Brecheisen, erg trots op zijn. Waarom is dit voor jou interessant? Deze rap- portage geeft je een duidelijk beeld van de lokale woningmarkt waar jij woont of wilt gaan wonen.

Bekijk hier de volledige rapportage

Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 3e kwartaal 2020

• Aanbod nog schaarser

• Prijzen blijven stijgen

• Nieuwbouw blijft achter

• Verhouding zoekers versus aanbod volledig uit balans

Even rustig op vakantie gaan was er niet echt bij deze zomer. Tenminste als je op zoek bent naar een nieuwe woning in het Utrechtse (en omgeving) is dit een luxe die je je eigenlijk niet kon permitteren. De markt was in het 3e kwartaal net zo oververhit als het voorgaande kwartaal. Door vertrouwen in de markt gingen echter toch een hoop Nederlanders met vakantie (in eigen land).

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 2e kwartaal 2020

• Veel meer aanbod

• Fors meer transacties

• Ongekende verkoop snelheid

• Harde prijsstijging

Een (CORONA)crisis (waar hebben wij dat woord eerder gehoord) welke begin dit jaar ons land aandeed heeft op de Utrechtse woningmarkt geen invloed gehad. De negatieve berichtgeving, vaak in stand gehouden en aangewakkerd door de media, heeft met name de koper onterecht op de kast proberen te jagen..

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 1e kwartaal 2020

• Aanbod all time low

• Transacties all time low

• Prijzen stijgen nog door

• Impact corona nu nog niet te meten

De coronacrisis is een zeer ernstige crisis voor de volksgezondheid en een serieuze bedreiging voor onze economie. Op dit moment is er niets zinnigs te zeggen hoe de Corona crisis zich verder zal ontwikkelen. En dus zijn we niet zeker van de consequenties voor de woningmarkt. Brecheisen heeft daar echter wel een onderbouwde verwachting over. Als de contactmaatregelen langer aanhouden of nog verder worden versterkt, dan zal er ongetwijfeld sprake zijn van een stagnatie op de woningmarkt

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 4e kwartaal 2019

• Schaars aanbod

• Prijzen stijgen door

• Extreme verkoopsnelheden 

• Komt de nieuwbouw los?

Is het einde van de opstormende woningmarkt dan nog steeds niet in zicht? Nee, eigenlijk niet. De relatief gunstige economische situatie en hypotheekrente zullen, in combinatie met het schaarse aanbod en de grote vraag naar koopwoningen ook in 2020 voor hectische taferelen blijven zorgen.

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 3e kwartaal 2019

• Aanbod op historisch dieptepunt

• Stabiel aantal transacties

• Wederom meer zoekers in de markt 

• Verder oplopende prijzen

Of de koek op is of niet, hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Als het om het aanbod gaat, lijkt ie aardig op. Maar wat betreft de snelheid en prijsontwikkeling zijn we er nog zeker niet. Dit blijkt ook uit de verder dalende krapte-indicator. Tevens loopt de omloopsnelheid harder op! Het aanbod wordt 1.8x verkocht. Wat dit zal brengen voor de nabije toekomst…….één ding is zeker, er is dringend behoefte aan meer aanbod (bestaand en nieuw)! 

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 2e kwartaal 2019

• Meer transacties

• Bewustwording koper

• Te duur geprijsde woningen verkopen niet

• Prijs plafond bereikt?

De toename van het aanbod kan er niet voor zorgen dat de krapte indicator oploopt. Het forse aantal zeer snelle transacties in combinatie met het hoge prijsniveau zorgen er juist voor dat deze weer een beetje daalt. De blijvend grote verhuiswens in combinatie met een nog immer beperkt aanbod doet vermoeden dat hier het aankomende kwartaal weinig verandering in zal komen. Al kan een hete zomer en de vakantie wel wat temperen. Wij gaan het ervaren!

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 1e kwartaal 2019

• Aanbod daalt verder

• Aantal transacties sterk gedaald

• Koper kritischer en terughoudender

• Prijsstabilisatie in zicht?

En die winterslaap die kwam er inderdaad (nog) niet voor de Utrechtse woningmarkt. De druk op die “paar” beschikbare woningen bleef groot en transacties kwamen relatief snel tot stand. Echter je ziet dat men voorzichtiger wordt. Men biedt minder boven de vraagprijzen en het aantal bieders neemt af. Een winterslaap dus niet, maar met vrijwel niets meer op de planken is er straks wellicht tijd voor een flinke voorjaarstuk. Laten we hopen van niet.

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 4e kwartaal 2018

• Zoekers nemen gas terug

• Juiste vraagprijs essentieel

• Prijzen op de top?

• Huizen straks langer te koop?

Het aantal geïnteresseerden per woning en met name het aantal bieders daalt hard. Als de woning niet direct verkocht wordt, is de kans groot dat deze te koop blijft staan. De juiste vraagprijs blijkt essentieel. Soms blijkt er nog maar 1 bieding te zijn. Die blijkt nu nog genoeg. Wat brengt dit aankomende kwartalen?

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 3e kwartaal 2018

• Aanbod op dieptepunt

• Aantal transacties dalen wederom

• Gemiddelde verkoopprijs blijft stijgen

• Aantal zoekers neemt toe

Als je echt, maar dan ook echt heel erg graag in Utrecht-stad wilt wonen, moet je in ieder geval nog steeds over een hoop geduld beschikken. En er zeer snel bijzijn. 30 tot 40 kijkers bij een geliefde woning komt nog steeds voor krijgen wij door van onze makelaars. De krapte-indicator is licht opgelopen, daar zijn de appartementen voor verantwoordelijk. Maar het blijft met 2 nog steeds de markt van de verkopers!

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 2e kwartaal 2018

• Nog minder woningen beschikbaar

• Transactieaantallen stijgen fors

• Looptijden nu overal korter dan 4 weken

• Nieuwbouw laat nog steeds op zich wachten

Als je echt, maar dan ook echt heel erg graag in Utrecht-stad wilt wonen, moet je in ieder geval over een hoop geduld beschikken. Of over een flinke zak met (eigen) geld. Of het beste is nog beiden. Er is vrijwel niks te koop en wat er op de markt komt is binnen een po.. en een sch... verkocht tegen hele dikke prijzen waardoor de krapte indicator voor de 3e keer in twee jaar op 1.8 uitkomt. 

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 1e kwartaal 2018

• Aantal transacties historisch laag

• Aanbod keldert

• Aantal potentiële kopers neemt fors toe

• Woningen voor starters straks onbetaalbaar?

Vanaf begin januari denderde de trein, zonder adempauze, door. De druk op die “paar” beschikbare woningen bleef gigantisch en transacties kwamen razendsnel tot stand. De lichte stijging van de krapte indicator is hooguit te verklaren door de forse afname van het aantal transacties. Een winterslaap dus niet, maar met vrijwel niets meer op de planken is er straks wellicht tijd voor een flinke voorjaars-tuk. Laten we hopen van niet.

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 4e kwartaal 2017 

• Aanbod neemt iets toe

• Aantallen transacties blijven enorm

• Prijsstijgingen nog niet ten einde

• Druk op de regio wordt steeds groter

Terugkijkend op een bewogen en hectisch jaar, kunnen wij concluderen dat 2017 een jaar van extremen was voor wat betreft de woningmarkt.

Nog niet eerder kende de regio Utrecht/Amersfoort zo’n schaarste aan beschikbare koopwoningen.
Nog nooit eerder lag het gemiddelde prijsniveau zo hoog en niet eerder wisselden de woningen zo snel van eigenaar als in het voorbije jaar.

Ook het laatste kwartaal van 2017 was bijzonder interessant.

Is het einde van de opstormende woningmarkt dan nog steeds niet in zicht?
Nee, eigenlijk niet.
De relatief gunstige economische situatie en hypotheekrente zullen, in combinatie met het schaarse aanbod en de grote vraag naar koopwoningen ook in 2018 voor hectische taferelen blijven zorgen.

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 3e kwartaal 2017 

• Aanbod historisch laag

• Druk op de regio neemt verder toe

• Woningen wederom duurder geworden

• Schreeuw om nieuwbouw wordt luider?

De lichte toename van het aantal beschikbare koopwoningen in het vorige kwartaal blijkt uiteindelijk een incident. De voorbije drie maanden kelderde de voorraad naar een historisch dieptepunt. Alle stadsdelen laten wat dit betreft een min of meer vergelijkbaar beeld zien. Overall geldt dat voor de meeste woningtypen de keuze fors afneemt met als dubieuze koploper de categorie tussenwoningen. Hier daalde de voorraad met maar liefst 34%! Alleen de hoeveelheid beschikbare 2^1-kap- en vrijstaande woningen nam iets toe.

Of de koek op is of niet, hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Als het om het aanbod gaat, lijkt ie aardig op. Maar wat betreft de snelheid en prijsontwikkeling zijn we er nog zeker niet. Dit blijkt ook uit de verder dalende krapte-indicator. Wat dit zal brengen voor de nabije toekomst…….één ding is zeker, er is dringend behoefte aan meer aanbod (bestaand en nieuw!

Bekijk hier de volledige rapportage

Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 2e kwartaal 2017 

• Aantallen transacties blijven hoog en komen razendsnel tot stand

• Utrechtse kopers wijken uit naar omliggende dorpen/steden

• Grenzen van prijsstijgingen in zicht?

• Nieuwbouw blijft zeer populair 

De blijvend grote verhuiswens in combinatie met een nog immer beperkt aanbod doet vermoeden dat hier het aankomende kwartaal weinig verandering in zal komen. 

De toename van het aanbod kan  er niet voor zorgen dat de krapte indicator oploopt. Het forse aantal zeer snelle transacties in combinatie  met het hoge prijsniveau zorgen er juist voor dat deze weer een beetje daalt.

Bekijk hier de volledige rapportage