Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 2e kwartaal 2020

• Veel meer aanbod

• Fors meer transacties

• Ongekende verkoop snelheid

• Harde prijsstijging

Een (CORONA)crisis (waar hebben wij dat woord eerder gehoord) welke begin dit jaar ons land aandeed heeft op de Utrechtse woningmarkt geen invloed gehad. De negatieve berichtgeving, vaak in stand gehouden en aangewakkerd door de media, heeft met name de koper onterecht op de kast proberen te jagen..

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 1e kwartaal 2020

• Aanbod all time low

• Transacties all time low

• Prijzen stijgen nog door

• Impact corona nu nog niet te meten

De coronacrisis is een zeer ernstige crisis voor de volksgezondheid en een serieuze bedreiging voor onze economie. Op dit moment is er niets zinnigs te zeggen hoe de Corona crisis zich verder zal ontwikkelen. En dus zijn we niet zeker van de consequenties voor de woningmarkt. Brecheisen heeft daar echter wel een onderbouwde verwachting over. Als de contactmaatregelen langer aanhouden of nog verder worden versterkt, dan zal er ongetwijfeld sprake zijn van een stagnatie op de woningmarkt

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 4e kwartaal 2019

• Schaars aanbod

• Prijzen stijgen door

• Extreme verkoopsnelheden 

• Komt de nieuwbouw los?

Is het einde van de opstormende woningmarkt dan nog steeds niet in zicht? Nee, eigenlijk niet. De relatief gunstige economische situatie en hypotheekrente zullen, in combinatie met het schaarse aanbod en de grote vraag naar koopwoningen ook in 2020 voor hectische taferelen blijven zorgen.

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 3e kwartaal 2019

• Aanbod op historisch dieptepunt

• Stabiel aantal transacties

• Wederom meer zoekers in de markt 

• Verder oplopende prijzen

Of de koek op is of niet, hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Als het om het aanbod gaat, lijkt ie aardig op. Maar wat betreft de snelheid en prijsontwikkeling zijn we er nog zeker niet. Dit blijkt ook uit de verder dalende krapte-indicator. Tevens loopt de omloopsnelheid harder op! Het aanbod wordt 1.8x verkocht. Wat dit zal brengen voor de nabije toekomst…….één ding is zeker, er is dringend behoefte aan meer aanbod (bestaand en nieuw)! 

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 2e kwartaal 2019

• Meer transacties

• Bewustwording koper

• Te duur geprijsde woningen verkopen niet

• Prijs plafond bereikt?

De toename van het aanbod kan er niet voor zorgen dat de krapte indicator oploopt. Het forse aantal zeer snelle transacties in combinatie met het hoge prijsniveau zorgen er juist voor dat deze weer een beetje daalt. De blijvend grote verhuiswens in combinatie met een nog immer beperkt aanbod doet vermoeden dat hier het aankomende kwartaal weinig verandering in zal komen. Al kan een hete zomer en de vakantie wel wat temperen. Wij gaan het ervaren!

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 1e kwartaal 2019

• Aanbod daalt verder

• Aantal transacties sterk gedaald

• Koper kritischer en terughoudender

• Prijsstabilisatie in zicht?

En die winterslaap die kwam er inderdaad (nog) niet voor de Utrechtse woningmarkt. De druk op die “paar” beschikbare woningen bleef groot en transacties kwamen relatief snel tot stand. Echter je ziet dat men voorzichtiger wordt. Men biedt minder boven de vraagprijzen en het aantal bieders neemt af. Een winterslaap dus niet, maar met vrijwel niets meer op de planken is er straks wellicht tijd voor een flinke voorjaarstuk. Laten we hopen van niet.

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 4e kwartaal 2018

• Zoekers nemen gas terug

• Juiste vraagprijs essentieel

• Prijzen op de top?

• Huizen straks langer te koop?

Het aantal geïnteresseerden per woning en met name het aantal bieders daalt hard. Als de woning niet direct verkocht wordt, is de kans groot dat deze te koop blijft staan. De juiste vraagprijs blijkt essentieel. Soms blijkt er nog maar 1 bieding te zijn. Die blijkt nu nog genoeg. Wat brengt dit aankomende kwartalen?

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 3e kwartaal 2018

• Aanbod op dieptepunt

• Aantal transacties dalen wederom

• Gemiddelde verkoopprijs blijft stijgen

• Aantal zoekers neemt toe

Als je echt, maar dan ook echt heel erg graag in Utrecht-stad wilt wonen, moet je in ieder geval nog steeds over een hoop geduld beschikken. En er zeer snel bijzijn. 30 tot 40 kijkers bij een geliefde woning komt nog steeds voor krijgen wij door van onze makelaars. De krapte-indicator is licht opgelopen, daar zijn de appartementen voor verantwoordelijk. Maar het blijft met 2 nog steeds de markt van de verkopers!

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 2e kwartaal 2018

• Nog minder woningen beschikbaar

• Transactieaantallen stijgen fors

• Looptijden nu overal korter dan 4 weken

• Nieuwbouw laat nog steeds op zich wachten

Als je echt, maar dan ook echt heel erg graag in Utrecht-stad wilt wonen, moet je in ieder geval over een hoop geduld beschikken. Of over een flinke zak met (eigen) geld. Of het beste is nog beiden. Er is vrijwel niks te koop en wat er op de markt komt is binnen een po.. en een sch... verkocht tegen hele dikke prijzen waardoor de krapte indicator voor de 3e keer in twee jaar op 1.8 uitkomt. 

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 1e kwartaal 2018

• Aantal transacties historisch laag

• Aanbod keldert

• Aantal potentiële kopers neemt fors toe

• Woningen voor starters straks onbetaalbaar?

Vanaf begin januari denderde de trein, zonder adempauze, door. De druk op die “paar” beschikbare woningen bleef gigantisch en transacties kwamen razendsnel tot stand. De lichte stijging van de krapte indicator is hooguit te verklaren door de forse afname van het aantal transacties. Een winterslaap dus niet, maar met vrijwel niets meer op de planken is er straks wellicht tijd voor een flinke voorjaars-tuk. Laten we hopen van niet.

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 4e kwartaal 2017 

• Aanbod neemt iets toe

• Aantallen transacties blijven enorm

• Prijsstijgingen nog niet ten einde

• Druk op de regio wordt steeds groter

Terugkijkend op een bewogen en hectisch jaar, kunnen wij concluderen dat 2017 een jaar van extremen was voor wat betreft de woningmarkt.

Nog niet eerder kende de regio Utrecht/Amersfoort zo’n schaarste aan beschikbare koopwoningen.
Nog nooit eerder lag het gemiddelde prijsniveau zo hoog en niet eerder wisselden de woningen zo snel van eigenaar als in het voorbije jaar.

Ook het laatste kwartaal van 2017 was bijzonder interessant.

Is het einde van de opstormende woningmarkt dan nog steeds niet in zicht?
Nee, eigenlijk niet.
De relatief gunstige economische situatie en hypotheekrente zullen, in combinatie met het schaarse aanbod en de grote vraag naar koopwoningen ook in 2018 voor hectische taferelen blijven zorgen.

Bekijk hier de volledige rapportage


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 3e kwartaal 2017 

• Aanbod historisch laag

• Druk op de regio neemt verder toe

• Woningen wederom duurder geworden

• Schreeuw om nieuwbouw wordt luider?

De lichte toename van het aantal beschikbare koopwoningen in het vorige kwartaal blijkt uiteindelijk een incident. De voorbije drie maanden kelderde de voorraad naar een historisch dieptepunt. Alle stadsdelen laten wat dit betreft een min of meer vergelijkbaar beeld zien. Overall geldt dat voor de meeste woningtypen de keuze fors afneemt met als dubieuze koploper de categorie tussenwoningen. Hier daalde de voorraad met maar liefst 34%! Alleen de hoeveelheid beschikbare 2^1-kap- en vrijstaande woningen nam iets toe.

Of de koek op is of niet, hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Als het om het aanbod gaat, lijkt ie aardig op. Maar wat betreft de snelheid en prijsontwikkeling zijn we er nog zeker niet. Dit blijkt ook uit de verder dalende krapte-indicator. Wat dit zal brengen voor de nabije toekomst…….één ding is zeker, er is dringend behoefte aan meer aanbod (bestaand en nieuw!

Bekijk hier de volledige rapportage

Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 2e kwartaal 2017 

• Aantallen transacties blijven hoog en komen razendsnel tot stand

• Utrechtse kopers wijken uit naar omliggende dorpen/steden

• Grenzen van prijsstijgingen in zicht?

• Nieuwbouw blijft zeer populair 

De blijvend grote verhuiswens in combinatie met een nog immer beperkt aanbod doet vermoeden dat hier het aankomende kwartaal weinig verandering in zal komen. 

De toename van het aanbod kan  er niet voor zorgen dat de krapte indicator oploopt. Het forse aantal zeer snelle transacties in combinatie  met het hoge prijsniveau zorgen er juist voor dat deze weer een beetje daalt.

Bekijk hier de volledige rapportage