Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 3e kwartaal 2018 Houten

• Aanbod op dieptepunt

• Aantal transacties dalen wederom

• Gemiddelde verkoopprijs blijft stijgen

• Aantal zoekers neemt toe

Het is deels gelukt. De krapte-indicator is nog niet onder de 2 uitgekomen maar wel weer een heel klein beetje gedaald ten opzichte van vorig kwartaal. Zal het dan in het laatste kwartaal van 2018 gaan gebeuren? Met het beperkte aanbod en de blijvende vraag zou het zomaar eens kunnen. En zijn er verkoopplannen, dan is dit hét moment om je woning te koop te zetten. Onze makelaars komen graag bij u langs voor een prijsadvies en plan van aanpak!

Bekijk hier de volledige rapportage

 

 

 


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 2e kwartaal 2018 Houten

• Nog minder woningen beschikbaar

• Transactieaantallen stijgen fors

• Looptijden nu overal korter dan 4 weken

• Nieuwbouw laat nog steeds op zich wachten

De combinatie van een enorm aantal, zeer snelle, transacties tegen fors hogere prijzen, zorgen ervoor dat de krapte-indicator sterk terugloopt en op het zelfde niveau uitkomt als het eerste kwartaal van 2017. De toename van het aanbod zorgt ervoor dat de indicator (nog) niet onder de 2 uitkomt. Wij zijn benieuwd of dit het komende kwartaal wel zal lukken.

Bekijk hier de volledige rapportage

 

 

 


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 1e kwartaal 2018 Houten

• Aantal transacties historisch laag

• Aanbod keldert

• Aantal potentiële kopers neemt fors toe

• Woningen voor starters straks onbetaalbaar?

De combinatie van afnemend aanbod met een dalend aantal transacties en een (vertekenend) langere looptijd zorgt ervoor dat, ondanks de forse prijsstijgingen, de krapte indicator min of meer stabiel blijft. Gezien het aantal serieuze zoekers in Houten verwachten wij dat hier in het tweede kwartaal van 2018 wederom weinig verandering in zal komen.

Bekijk hier de volledige rapportage

 

 

 


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 4e kwartaal 2017 Houten

• Aanbod neemt iets toe

• Aantallen transacties blijven enorm

• Prijsstijgingen nog niet ten einde

• Druk op de regio wordt steeds groter

Terugkijkend op een bewogen en hectisch jaar, kunnen wij concluderen dat 2017 een jaar van extremen was voor wat betreft de woningmarkt.

Nog niet eerder kende de regio Utrecht/Amersfoort zo’n schaarste aan beschikbare koopwoningen.
Nog nooit eerder lag het gemiddelde prijsniveau zo hoog en niet eerder wisselden de woningen zo snel van eigenaar als in het voorbije jaar.

Ook het laatste kwartaal van 2017 was bijzonder interessant.

Is het einde van de opstormende woningmarkt dan nog steeds niet in zicht?
Nee, eigenlijk niet.
De relatief gunstige economische situatie en hypotheekrente zullen, in combinatie met het schaarse aanbod en de grote vraag naar koopwoningen ook in 2018 voor hectische taferelen blijven zorgen.

Bekijk hier de volledige rapportage

 

 

 


Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 3e kwartaal 2017 Houten 

• Aanbod historisch laag

• Druk op de regio neemt verder toe

• Woningen wederom duurder geworden

• Schreeuw om nieuwbouw wordt luider?

De lichte toename van het aantal beschikbare koopwoningen in het vorige kwartaal blijkt uiteindelijk een incident. De voorbije drie maanden kelderde de voorraad naar een historisch dieptepunt. Alle stadsdelen laten wat dit betreft een min of meer vergelijkbaar beeld zien. Overall geldt dat voor de meeste woningtypen de keuze fors afneemt met als dubieuze koploper de categorie tussenwoningen. Hier daalde de voorraad met maar liefst 34%! Alleen de hoeveelheid beschikbare 2^1-kap- en vrijstaande woningen nam iets toe.

Of de koek op is of niet, hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Als het om het aanbod gaat, lijkt ie aardig op. Maar wat betreft de snelheid en prijsontwikkeling zijn we er nog zeker niet. Dit blijkt ook uit de verder dalende krapte-indicator. Wat dit zal brengen voor de nabije toekomst…….één ding is zeker, er is dringend behoefte aan meer aanbod (bestaand en nieuw!

Bekijk hier de volledige rapportage

 

 

 

Woningmarktrapportage

Woningmarkt Rapportage - 2e kwartaal 2017 Houten 

• Aantallen transacties blijven hoog en komen razendsnel tot stand

• Utrechtse kopers wijken uit naar omliggende dorpen/steden

• Grenzen van prijsstijgingen in zicht?

• Nieuwbouw blijft zeer populair 

De blijvend grote verhuiswens in combinatie met een nog immer beperkt aanbod doet vermoeden dat hier het aankomende kwartaal weinig verandering in zal komen. 

De toename van het aanbod kan  er niet voor zorgen dat de krapte indicator oploopt. Het forse aantal zeer snelle transacties in combinatie  met het hoge prijsniveau zorgen er juist voor dat deze weer een beetje daalt.

Bekijk hier de volledige rapportage